Đồng tiền Fujicoin (FJC) là gì ?

Fujicoin ra đời vào lúc 21:00:00 GMT, thứ 7 ngày 28 tháng 6 năm 2014


Fujicoin là một đồng tiền điện tử cho phép thanh toán ngay lập tức cho bất kỳ ai trên thế giới với chi phí gần như bằng 0.

Fujicoin là một mạng lưới thanh toán toàn cầu hoàn toàn phi tập trung. Toán học bảo vệ mạng lưới và trao quyền cho các cá nhân để kiểm soát tài chính của họ.


Thời gian để xác nhận giao dịch của Fujicoin bằng 1/10 so với Bitcoin, Tốc độ để xác nhận giao dịch đã được tăng rất nhiều.

Ngoài ra, khả năng xử lý giao dịch nhanh hơn gấp 10 lần so với Bitcoin, vì vậy không cần phải lo lắng về sự chậm trễ khi chuyển tiền.


Với sự hỗ trợ đáng kể trong ngành công nghiệp, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, Fujicoin là một phương tiện thanh toán thương mại tốt nhất đã được chứng minh để bổ sung cho Bitcoin và Litecoin.

Comparison table between FujiCoin with other cryptocurrencies

Đường cong S-Curve


Người ta tin rằng biểu đồ đường cong S-Curve là biểu diễn đồ họa của sự tăng trưởng theo thời gian. Do đó, chúng tôi đã thiết kế Fujicoin cũng tuân theo quy luật đường cong S-Curve để đảm bảo rằng sự phân bổ của tiền điện tử. Để ổn định giá đó, cần được cung cấp phù hợp với mức độ phân phối (nhu cầu).

Công nghệ hiện tại không thể lập trình điều chỉnh tỷ lệ Feed để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Thay vào đó, chúng tôi giả định rằng nhu cầu sẽ tuân theo lý thuyết phân phối của đường cong S-Curve trong dài hạn.


Chúng tôi tin rằng cần phải phân bổ một vài thập kỷ cho Fujicoin để được phổ biến ra khắp thế giới.Hình ảnh Minh họa là đường cong phân phối mà chúng tôi đã thực hiện bằng cách sử dụng S-Curve. Fujicoin sẽ được phát hành theo đường cong này.

Fujicoin không phải là một loại tiền điện tử được tạo ra cho các mục đích đầu cơ. Thay vào đó, mục tiêu của chúng tôi là cho phép mọi người trên khắp thế giới sử dụng Fujicoin hàng ngày.

Supply curve of FujiCoin
FujiCoin total coin #1 FujiCoin total coin #2 FujiCoin block reward #1 FujiCoin block reward #2

Kỹ thuật


  • Algorithm: Scrypt-N11

  • Block Interval: 1 minute (60 seconds)

  • Difficulty Retarget: Every block (using Kimoto's Gravity Well)

  • Total coins amount: 10,000,000,000 (10 BILLION)

  • Premine: 1.6% for for encouraging people all over the world to use Fujicoin.

  • Block reward curve: S-Curve theory (Gonpertz Curve)

  • Currency unit: FJC