Đào coin

Tổng quan

Fujicoin sử dụng thuật toán đặc biệt gọi là Script-N11 để khai thác(POW). Fujicoin hiện có thể được khai thác bằng ASIC, GPUs và CPUs. -N11 có nghĩa là N-Factor của Script-N được cố định thành 11. Đó là bởi vì chúng tôi không tin tưởng N-Factor lớn.

Thông tin cơ bản

fujicoin.conf

 • rpcuser=YourUsername
 • rpcpassword=YourPassword
 • rpcallowip=127.0.0.1
 • server=1
 • rpcport=3776
 • port=3777
 • addnode=

Lưu ý quan trọng về địa chỉ được sử dụng để đào coin

Đảm bảo sử dụng địa chỉ ví Fujicoin Core để đào coin.
Không sử dụng ví electrum-FJC.
Electrum không thể xử lý địa chỉ của thợ đào vì lịch sử địa chỉ bị giới hạn bởi máy chủ electrum.

Phần mềm đào trên GPU

Phần mềm ccminer cho NVIDIA GPU

Download: https://github.com/tpruvot/ccminer/releases
ccminer.exe -a scrypt:10 -o stratum+tcp://pool1.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

PHần mềm sgminer cho AMD GPU

Download: https://github.com/nicehash/sgminer/releases
sgminer.exe --nfactor 11 -o stratum+tcp://pool2.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

Phần mềm đào trên CPU

Phần mềm cpuminer-multi cho Linux và Windows

Download: https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi/releases
cpuminer-***.exe -a scrypt:2048 -o stratum+tcp://cryptogrinder.com:5008 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

Pool

Chọn nhóm có tỷ lệ băm thấp hơn để cân bằng tải trọng trên Pool.


Nomp logo

Fujicoin.org


1% fee!

chọn pool, tất cả thông tin về việc khai thác đều có trong đó.


 • Port 3031: Initial difficulty = 32 [for CPU only]
 • Port 3032: Initial difficulty = 128 [for mid range GPU]
 • Port 3033: Initial difficulty = 512 [for high performance GPU]
 • Port 3034: Initial difficulty = 4096 [for GPU Rig Class]
 • Port 3035: Initial difficulty = 32768 [for Farm Class]
Zpool logo

Zpool


0.9% fee!


ccminer: -a scrypt:10 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

sgminer: --nfactor 11 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

Cách vận hành Pool.

Sử dụng NOMP cho Fujicoin giúp bạn dễ dàng vận hành Pool. Vui lòng tham khảo kho lưu trữ GitHub sau đây.
GitHub: https://github.com/fujicoin/node-open-mining-portal

Môi trường đề xuất::

 • Hệ điều hành: Nên sử dụng Ubuntu 20.04 hoặc 18.04.
 • CPU: Tải trọng CPU nhẹ.
 • Bộ nhớ RAM: Nên sử dụng từ 4GB trở lên.
 • Ổ cứng: bắt buộc trên 20G.