Wat is Fujicoin ?

Fujicoin is gestart op Zaterdag, 28 Juni 2014 21:00:00 GMT


Fujicoin is cryptogeld dat directe, nagenoeg kostenloze en wereldwijde betalingen mogelijk maakt.

Fujicoin is een open wereldwijd betalingsnetwerk dat volledig decentraal functioneert. Het netwerk wordt door middel van wiskunde beveiligd en maakt het mogelijk voor een individu om over de eigen financiën te beschikken.


De bevestiging van een betaling is tien maal zo snel als bij Bitcoin, een aanzienlijke versnelling.

Tevens, door die tien maal hogere transactiesnelheid in vergelijking met Bitcoin, hoeft u zich geen zorgen te maken over vertraging bij de betaling.


Met een substantiële ondersteuning in de wereld van cryptogeld, met haar handelsvolume en haar liquiditeit, heeft Fujicoin zich bewezen als een aanvullend handelsmedium naast Bitcoin and Litecoin.

Comparison table between FujiCoin with other cryptocurrencies

S-kromme


Het wordt algemeen aangenomen dat de verspreiding van innovaties in zijn algemeenheid verloopt volgens een S-kromme. Daarom hebben we Fujicoin zodanig ontworpen dat de beschikbaarheid van de munt ook deze S-kromme volgt. Het is een stabiliserende factor voor de waarde als de beschikbaargeid ook de mate van verspreiding (vraag) volgt.

Met de huidige technologie is het niet mogelijk om vraag en aanbod in de toekomst precies op elkaar af te stemmen. In de plaats daarvan proberen we met de S-kromme theorie te anticiperen op een lange termijn afstemming van vraag en aanbod.


Wij denken dat rekening gehouden moet worden met enkele tientallen jaren voordat Fujicoin zich wereldwijd heeft verspreid. Hieronder is de distributiecurve afgebeeld die we hebben toegepast. Fujicoin zal beschikbaar komen in lijn met deze kromme.

Fujicoin is geen cryptomunt die bedoeld is voor speculatie. Ons doel is om mensen dagelijs en wereldwijd Fujicoin te laten gebruiken.

Supply curve of FujiCoin
FujiCoin total coin #1 FujiCoin total coin #2 FujiCoin block reward #1 FujiCoin block reward #2

Specificaties


  • Algoritme: Scrypt-N11

  • Blokinterval: 1 minuut (60 secondes)

  • Herberekening van de moeilijkheid van het minen: Bij ieder blok (Gebruik makend van Kimoto's Gravity Well)

  • Total aantal munten ooit: 10,000,000,000 (10 MILJARD)

  • Premine: 1.6% is bestemd om mensen wereldwijd aan te moedigen om Fujicoin te gebruiken.

  • Blokbeloning kromme: S-kromme theorie (Gonpertz Kromme)

  • Munteenheid: FJC