Fujicoin Foundation

Een veelbelovende toekomst


Met de oprichting van de Fujicoin Foudation zouden we in de toekomst sociale en filantropische activiteiten willen ontplooien zodra dat economisch haalbaar is.