Gebruiksvoorwaarden

Fujicoin is uitsluitend bedoeld voor legale toepassingen en dient nergens anders voor te worden gebruikt. Noch Fujicoin, noch haar ontwikkelaars of andere bijdragers, ondersteunen illegale activititeiten en helpen daar niet aan mee.


Voor zover bij ons bekend, is het gebruik van Fujicoin niet illegaal in de meeste rechtsystemen. In sommige rechtsystemen kunnen beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van cryptogeld en/of andere hulpmiddelen ter bescherming van de privacy. Gebruikers die onder dergelijke rechtsystemen vallen dienen dit te overwegen voordat Fujicoin gebruikt wordt. Neem bij twijfel contact op met een ter plaatse deskundige advocaat om te voorkomen dat u iets doet dat als illegaal kan worden bestempeld in uw rechtsysteem.


De inhoud van deze website of ander tekstmateriaal dat betrekking heeft op Fujicoin, dient niet als juridisch advies. Bij twijfel over juridische aangelegenheden of als u juridische hulp nodig heeft neem dan kontakt op met een ter plaatse deskundige advokaat.


De inhoud van deze website of ander tekstmateriaal dat betrekking heeft op Fujicoin, is geen beleggingsadvies. U dient te vertrouwen op uw eigen inzicht en uw eigen onderzoek alvorens te investeren in Fujicoin.