Electrum-FJC

electrum-FJC je jednoduchá peňaženka pre Fujicoin. Odporúča sa na všeobecné použitie.


Latest Update: July 6, 2021

v4.1.4: 2021-07-06

・BIP-39 seed was adopted when creating a new wallet.

POZNAMKY-K-UVOLNENIU

Podmienky používania


Používaním tohto softvéru beriete na vedomie a chápete, že Fujicoin.org nie je určený na používanie pri akejkoľvek nezákonnej činnosti a že žiadna osoba alebo subjekt spojený s vytvorením, vývojom, marketingom alebo ďalším rozvojom Fujicoinu nenesie zodpovednosť za používanie akýmkoľvek jednotlivcom, skupinou alebo subjektom, ktoré je v rozpore so zákonom v ich príslušnej jurisdikcii.

Riziko, že sa niečo pokazí, je veľmi nízke. Softvér je však stále vo vývoji. To znamená, že veci sa môžu pokaziť a neexistujú žiadne záruky. Používajte ho na vlastné riziko, postupujte presne podľa pokynov a používajte len peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť, ak by sa niečo pokazilo.