Tải xuống

Ví Fujicoin Core là phần mềm bạn có thể sử dụng để gửi, nhận và lưu trữ Fujicoin. Dùng cho sử dụng chuyên nghiệp.


Cập nhập mới nhất: May 1, 2021

v0.21.1: 2021-05-01

Taproot Soft Fork

Bao gồm trong bản phát hành này là các thông số kích hoạt mainnet và testnet cho soft fork taproot (BIP341), hỗ trợ thêm cho chữ ký schnorr(BIP340) và tapscript(BIP342). Những cải tiến này sẽ cho phép người dùng tập lệnh một chữ ký, tập lệnh đa chữ ký và các hợp đồng phức tạp đều sử dụng các cam kết giống hệt nhau để nâng cao quyền riêng tư của họ và khả năng thay thế của tất cả các Fujicoin. Quá trình kích hoạt đã hoàn tất nên bạn có thể sử dụng các tính năng mới này ngay lập tức trên mạng lưới chính thức.


Việc tạo một mạng Signet riêng đã trở nên dễ dàng hơn một chút.

Tải xuống fujicoin-signet-utility để xây dựng mạng Signet của riêng bạn:.

https://download.fujicoin.org/fujicoin-signet-utility

Vui lòng tham khảo phần thêm để biết cách sử dụng fujicoin-signet-utility:.

https://github.com/fujicoin/fujicoin/blob/master/doc/signet.md


RELEASE-NOTES

Khi lần đầu tiên khởi chạy nút đầy đủ của Fujicoin, phải mất một thời gian rất dài để đồng bộ hóa với mạng.

Bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu chuỗi khối thô, có thể đồng bộ hóa với mạng trong thời gian ngắn.

Cơ sở dữ liệu này có thể được sử dụng cho cả Windows và Linux.


DB tiêu chuẩn: Fujicoin-DB-txi0-YYMMDD.zip

Với chỉ số Tx: Fujicoin-DB-txi1-YYMMDD.zip


Download Center

Bộ logo và biểu tượng yêu thích có nhiều kích thước khác nhau dành cho các nhà phát triển tại đây: : fujicoin_newlogo.zip

Terms of Use


By using this software, you acknowledge and understand that FujiCoin.org is not intended for use in any illegal activity, and that no person or entity associated with the creation, development, marketing, or furtherance of FujiCoin shall be held responsible for use by any individual, group, or entity that is against the law in their respective jurisdiction.

The risk of something going wrong is very low. However, the software is still in development. This means that things can break and there are no guarantees about it. Use it at your own risk, follow the instructions exactly, and only use money that you can afford to lose should something go wrong.