Ťažba

FujiCoin používa na dôkaz práce špeciálny algoritmus nazývaný Script-N11.

FujiCoin je v súčasnosti možné ťažiť pomocou ASIC, GPU a CPU.

-N11 znamená, že N-faktor Script-N je pevne stanovený na hodnote 11. Je to preto, že nedôverujeme veľkému N-Factoru.

fujicoin.conf


 • rpcuser=YourUsername
 • rpcpassword=YourPassword
 • rpcallowip=127.0.0.1
 • server=1
 • rpcport=3776
 • port=3777
 • addnode=

Dôležité poznámky o adresách používaných na ťažbu

Uistite sa, že na ťažbu používate hlavnú adresu peňaženky.

Nepoužívajte adresu electrum-FJC.

Electrum nedokáže spracovať adresy ťažiarov, pretože história adries je obmedzená electrum servermi.

ccminer pre NVIDIA GPU


ccminer.exe -a scrypt:10 -o stratum+tcp://pool1.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

sgminer pre AMD GPU


sgminer.exe --nfactor 11 -o stratum+tcp://pool2.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

cpuminer-multi pre Linux a Windows


cpuminer-***.exe -a scrypt:2048 -o stratum+tcp://cryptogrinder.com:5008 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

Ťažobné združenie/pool

V záujme rozloženia záťaže ťažobných združení/poolov si vyberte, prosím, združenie/pool s malým hashratom.


Nomp logo

FujiCoin.org


1% poplatok!

Vyberte si ťažobné združenie/pool, všetky informácie o ťažbe sú v ňom.


 • Port 3031: Počiatočná náročnosť = 32 [len pre CPU]
 • Port 3032: Počiatočná náročnosť = 128 [pre GPU stredného rozsahu]
 • Port 3033: Počiatočná náročnosť = 512 [pre vysokovýkonný GPU]
 • Port 3034: Počiatočná náročnosť = 4096 [pre výkonné GPU rigy]
 • Port 3035: Počiatočná náročnosť = 32768 [pre obrovské farmy]
Zpool logo

Zpool


0.9% poplatok!


ccminer: -a scrypt:10 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

sgminer: --nfactor 11 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

Používanie NOMP pre FujiCoin uľahčuje ovládanie poolu. Pozrite si, prosím, nasledujúci repozitár GitHub.

Odkaz


Odporúčané prostredie:

 • OS: Odporúča sa Ubuntu 20.04 alebo 18.04.
 • CPU: CPU je málo zaťažený.
 • Pamäť: Odporúča sa 4 GB.
 • Úložisko: vyžaduje sa 20 GB alebo viac.