Nadácia FujiCoin

Svetlá budúcnosť


V budúcnosti by sme chceli podporiť sociálne filantropické aktivity založením nadácie FujiCoin Foundation, hneď ako to bude ekonomicky uskutočniteľné.